Arrigo Recordati Uluslarıarası Bilimsel Araştırma Ödülü Sahiplerini Buldu

Arrigo Recordati Uluslarıarası Bilimsel Araştırma Ödülü Sahiplerini Buldu

Kategori:  Sağlık

Arrigo Recordati Uluslarıarası Bilimsel Araştırma Ödülü Sahiplerini Buldu

ARRIGO RECORDATI ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ JOHN JOSEPH VALENTINE MCMURRAY VE SALIM YUSUF’A VERİLDİ.

Ödül, iki bilim insanına kardiyovasküler hastalıkları olan hastalarda ikincil önleme ve risk azaltımı stratejilerinin araştırılmasına katkıları için verilmiştir. Arrigo Recordati Ödülünün 2017 yılındaki teması “Yüksek kardiyovasküler riske sahip hastalıkların ve durumların tedavisi için biyolojik terapiler” olacaktır.

Bugün Arrigo Recordati Uluslararası Bilimsel Araştırma Ödülü’nün sekizincisi Tıbbi Kardiyoloji Profesörü ve İskoçya, Birleşik Krallık’ta Glasgow Üniversitesi’nde Kardiyovasküler ve Tıbbi Bilimler Enstitüsü’nde Klinik Araştırmalar Başkanı John Joseph Valentine McMurray ve Hamilton, Kanada’da McMaster Üniversitesi’nde Toplum Sağlığı Araştırma Enstitüsü (PHRI) Direktörü Tıp Profesörü Profesör Salim Yusuf’a 100.000 Euro verilmesiyle sonuçlandı. Tören Milano’da gerçekleşen 25. Avrupa Hipertansiyon Derneği (ESH) Yıllık Toplantısı sırasında yapıldı.

Arrigo Recordati Uluslararası Bilimsel Araştırma Ödülü, kendi adını taşıyan şirkete 1999 Şubat’ındaki erken ölümüne kadar 48 yıl boyunca yoğun bir gelişme ve büyüme dönemi yaşatan İtalyan farmasötik girişimci Arrigo Recordati’nin anısına 2000 yılında oluşturulmuştur. Ödül, araştırmadan adanmışlığa Arrigo Recordati tarafından kabul görmüş değerlere sahip olduğunu gösteren bireylerin çığır açan çalışmalarını takdir eder, bunun için iki yılda bir 100.000 Euro tutarında bir ödül herhangi bir milliyetten kurumsal bir ortamda çalışan ve farmasötik veya tıbbi gereç şirketleriyle ilişiği olmayan seçkin bir bilim insanına kardiyovasküler hastalıklar alanına adanmışlığı ve alandaki başarıları için verilir. Her seferinde Ödül için bu alandaki farklı bir tema seçilir.

2015 yılındaki Ödül için ilgili Uluslararası Dernekler ile Kardiyoloji ve Dâhiliye alanında uzmanlaşmış organizasyonlar, kardiyovasküler hastalıklar alanında ikincil önleme ve risk azaltımı stratejileri alanlarındaki araştırmalarından ve yaşam boyu elde ettikleri başarılarından dolayı ödüle layık gördükleri adayları önermeye davet edildiler.

Adayların kendilerini önermesine izin verilmedi. 2015 Jürisi M. John Chapman B.Sc. (Hons), Ph.D., D.Sc., FESC, Araştırmacı Profesör, Pierre ve Marie Curie Üniversitesi (UPMC), Paris, Dislipidemi ve Ateroskleroz Araştırma Birimi (INSERM) Fahri Direktörü; Pitié-Salpêtrière Üniversitesi Hastanesi, Paris, Fransa, Avrupa Ateroskleroz Derneği (EAS) Eski Başkanı Dr. Thomas F. Lüscher FRCP, Profesör ve Kardiyoloji Bölüm Başkanı, Üniversite Kalp Merkezi, Zürih; Moleküler Kardiyoloji Merkezi Direktörü, Zürih Üniversitesi, İsviçre Chris J. Packard CBE, Ph.D., FRCPath, D.Sc. FRCP (Gla), FRSE Araştırma Geliştirme Direktörü, NHS Greater Glasgow & Clyde, Vasküler Biyokimya Fahri Profesörü, Glasgow Üniversitesi, Danışman Klinisyen, Biyokimya Departmanı, NHS Greater Glasgow & Clyde, İskoçya, Birleşik Krallık Kardiyovasküler hastalıkları olan hastalarda ikincil önleme ve risk azaltım stratejileri Sonuçları açıklayan 2015 Ödülünün Jüri paneli kardiyoloji ile kardiyovasküler hastalıklarda ikincil önleme ve risk azaltımı stratejileri alanlarındaki uzun kariyerleriyle öncülüklerini ispat etmiş uzmanlardan oluşmaktadır. Jürinin başkanlığını M. John Chapman B.Sc. (Hons), Ph.D., D.Sc., FESC, Profesör, Pierre ve Marie Curie Üniversitesi (UPMC), Paris, Dislipidemi ve Ateroskleroz Araştırma Birimi (INSERM) Fahri Direktörü; Pitié-Salpêtrière Üniversitesi Hastanesi, Paris, Fransa, Avrupa Ateroskleroz Derneği (EAS) Eski Başkanı üstlenmiştir. Jüri üyeliğini ise Dr. Thomas F. Lüscher FRCP, Profesör ve Kardiyoloji Bölüm Başkanı, Üniversite Kalp Merkezi, Zürih; Moleküler Kardiyoloji Merkezi Direktörü, Zürih Üniversitesi, İsviçre ve Chris J. Packard CBE, Ph.D., FRCPath, D.Sc. FRCP (Gla), FRSE; Araştırma Geliştirme Direktörü, NHS Greater Glasgow & Clyde; Vasküler Biyokimya Fahri Profesörü, Glasgow Üniversitesi; Danışman Klinisyen, Biyokimya Departmanı, NHS Greater Glasgow & Clyde, İskoçya, Birleşik Krallık üstlendiler.

Profesör Chapman Jüri adına kazananları “Adayların ikincil önleme alanında incelemelere ve klinik çalışmalara eşsiz ve olağanüstü katkıları ile çalışmalarının kardiyovasküler hastalıkları olan hastalarda yeni risk azaltım stratejileri geliştirilmesinde etkileri” için resmen ödüllendirdi.

Arrigo Recordati Ödülü’nün kazananları bu önemli ödülden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettikten sonra kardiyovasküler hastalıkları olan hastalarda ikincil önleme ve risk azaltımı stratejileri alanındaki araştırma çabalarını ve elde ettikleri sonuçları özetleyen kısa bir konuşma yaptılar.

Geçtiğimiz otuz yıl boyunca Profesör Salim Yusuf yaşam olan tüm kıtalarda 85 ülkede, 1500’den fazla noktada oluşturduğu ağlarla dünya çapında klinik ve toplumsal çalışma kapasitesini artırmıştır. Birçoğu tıbbi araştırmada uluslararası alanda tanınmış liderler olan yüzden fazla araştırmacı eğitmiştir. Kanada, Hindistan, Arjantin, Brezilya, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Malezya ve Çin’de önemli araştırma enstitüleri veya programları geliştirilmesine yardımcı olmuştur.

Profesyonel kariyeri boyunca Profesör John Joseph Valentine McMurray yaklaşık 700 özgün makale, gözden geçirme çalışması ve aralarında önde gelen tıp (ör: Goldman Cecil’s) ve kardiyoloji (ör: The ESC Textbook on Cardiovascular Medicine) ders kitapları da bulunan kitap bölümü yayınlamıştır. 13 kitabın birincil yazarı veya editörüdür.

Profesör McMurray yakın zamanda dünyanın 400 en etkili biyomedikal araştırmacısından biri seçilmiştir ve bu listeye giren Birleşik Krallık’tan tek kardiyologdur (Boyack KW, Klavans R, Sorensen AA, Ioannidis JP. A list of highly influential biomedical researchers,1996-2011. Eur J Clin Invest. 2013;43:1339-65). Yeni 2014 Sık Alıntılanan Araştırmacılar listesine de dahil edilmiştir ve Dünyanın En Etkili Bilimsel Beyinleri arasında yer almaktadır.

Son olarak da Giovanni Recordati, Arrigo Recordati’nin oğlu, Recordati farmasötik şirketinin şu anki yöneticisi ve CEO’su Şirketin araştırmaya olan inancını vurguladı ve dokuzuncu Arrigo Recordati Ödülü’nün temasını resmen açıkladı: “Yüksek kardiyovasküler riske sahip hastalıkların ve durumların tedavisi için biyolojik terapiler”

Günümüzde birçok kronik hastalığın ve durumun yüksek kardiyovasküler (KV) riskle ilişkili olduğuna dair çok fazla kanıt var. Bu ilişki romatizmal artrit, spondiloartrit ve sistemik lupus eritematoz gibi otoimmün hastalıklar için de fazlasıyla belgelenmiş durumda.

Gerçekten de artık romatizmal artritte (RA) KV morbidite ve mortalitesinin genel nüfusla karşılaştırıldığında neredeyse %50 arttığı ve KV hastalıkların bu hastalarda en yaygın ölüm sebebi olduğu iyi biliniyor. Büyük çalışmalar RA hastalarında miyokard enfarktüs riskinin neredeyse iki katına çıkarak Tip 2 diyabet hastalarında görülen seviyelerle karşılaştırılabilir bir düzeye ulaştığını göstermiştir. Bilinen KV risk faktörleri (hipertansiyon, sigara ve Tip 2 diyabet gibi) RA hastalarındaki KV hastalık riskine kesinlikle katkıda bulunmaktadır ama bu durumu tam olarak açıklamamaktadır. Hatta artan kanıtlar RA ile ilişkili kronik sistemik inflammatuar yükün artan KV riskinin ana öğelerinden olduğunu göstermektedir.

Geçtiğimiz onyılda sedef hastalığını da kronik sistemik inflamasyonla, bundan dolayı da KV riskinde bir artış ile ilişkilendiren önemli bulgular öne çıktı. İlerlemiş sedef hastalarında KV risk faktörleri sıklıkla görülür ve sonuçta bu hastalar KV hastalıklara yatkın olabilirler. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında ilerlemiş sedef hastalarında obezite, sigara kullanımı ve hipertansiyon önemli ölçüde daha sık görülmektedir. Vücut kitle indeksi ve obezite bakımından da çarpıcı farklar ortaya çıkarılmıştır (tüm ilerlemiş sedef hastalarının %35’inin obez olduğu görülmüştür). Ayrıca sedef hastalığının şiddeti arttıkça sedef ve KV risk faktörleri arasındaki ilişkinin güçlendiği belirtilmiştir. Bu durum gündelik klinik uygulamada tedavi yönetimini ilgilendirdiğinden tüm ilerlemiş sedef hastaları için KV riski sistemik tedaviden önce ve tedavi sırasında değerlendirilmelidir

Yukarıdaki bulguların tümü kronik hastalık ve durumları olan hastalarda, özellikle otoimmün hastalıklarda, KV risk faktörlerinin yaygınlığının incelenmesinin ve araştırılmasının önemine işaret etmektedir.

İnflamasyonun etkili bir şekilde kontrol edilmesinin otoimmün hastalıkları olan hastalarda KV riskini ve hastalıkları azaltmaya yardımcı olabileceği öne sürülmüştür. Artan klinik kanıtlar tedavilerin ve terapötik stratejilerin çoğunlukla biyolojik ürünlerin kullanımıyla etkinliğinin artırılmasının otoimmün hastalıklarda hastalık aktivitesini ve KV risk seviyesini önemli derecede düşürdüğünü göstermiştir.

Öte yandan bu biyolojik terapilerin yüksek KV riske sahip hastalık ve durumların tedavisinde kullanılmasının güvenli olup olmadığı değerlendirilmelidir. Bu noktada, sedef hastalığında kullanılan biyolojik terapiler ile istenmeyen majör kardiyovasküler etkiler (MACE’ler) arasındaki olası bir ilişkiyi inceleyen yakın zamanda yapılmış bir meta-analizin biyolojik terapilerin kullanımıyla riskte anlamlı bir artış göstermemesi cesaretlendiricidir.

KV risk ve KV hastalıklar başta otoimmün hastalıklar olmak üzere kronik hastalık ve durumlarda yükün ve erken mortalitenin önemli bir kısmını temsil ettiğinden biyolojik terapilerin potansiyel sonuçları etraflıca değerlendirilmeli ve vurgulanmalıdır.

2017 yılındaki bir sonraki Arrigo Recordati Ödülü’nün amacı tıbbi araştırmanın bu son derece güncel alanında önde gelen bir bilim insanı belirlemek olacaktır.

Recordati Hakkında

1926 yılında kurulan Recordati farmasötiklerin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve pazarlamasına adanmış uluslararası bir farmasötik gruptur. 1984 yılından beri İtalyan Borsası’na kote olan, toplamda 4000 civarında çalışanı olan ve genel merkezi Milano, İtalya’da bulunan Recordati başlıca Avrupa ülkelerinde, Rusya’da diğer Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde, Türkiye’de, Kuzey Afrika’da ve Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet göstermektedir. Tıbbi mümessillerden oluşan etkili bir saha ekibi yenilikçi farmasötiklerden oluşan geniş bir tescilli ve ruhsatlı ürün yelpazesinin birçok terapötik alanda tanıtımını yapmaktadır, bu alanların arasında nadir görülen hastalıkların tedavisi için çalışan ve bu konuda uzmanlaşmış bir kuruluş da bulunmaktadır. Recordati çalıştığı bölgelerde yeni ürün ruhsatları için tercih edilen bir paydaştır. Recordati, ürogenital terapötik alanda ve nadir görülen hastalıkların tedavisinde yeni özel ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesine bağlıdır.

 

Arrigo Recordati Uluslararası Ödülü hakkında daha fazla bilgi için lütfen Organizasyon Sekreterliği ile bağlantıya geçiniz:

AIM Group International – AIM Congress – Dafne Sfoggia –

Tel: +39 02 56601.1; Faks: +39 02 56609045 -

e-posta: recordatiprize2015@aimgroup.eu,

web sitesi: www.recordati.com/prize

Yazar: Site Yöneticisi

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir