ÇOCUKLARDA VE YÜKSEK DEBİLİ DURUMLARDA KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ

ÇOCUKLARDA VE YÜKSEK DEBİLİ DURUMLARDA KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ

Kategori:  HİPERTANSİYON TANISI

Üç yaşından başlayarak, çocuklarda her yıl kan basıncı ölçümü yapılmalıdır. Kan basıncı düzeyi ile birlikte çocuğun pozisyonu ve kullanılan manşonun boyutları kaydedilmelidir. Çocuk oturur pozisyonda, ayakları sarkar durumda ve kolu kalp hizasında bulunmalıdır. Yüksek kan basıncı saptanırsa, femoral arter pulsasyonu aranmalı, bacak kan basıncı ölçülmelidir.

Çocukluk ve ergenlik çağı boyunca diyastolik kan basıncını yansıtmada Korotkoff seslerinin beşinci evresi kullanılmalıdır. Bazı araştırıcılar, küçük yaşlarda beşinci, erişkin yaşlara doğru dördüncü Korotkoff sesini tercih ederler.

Önerilen manşon balonunun genişliği, sağ üst kolda olekranon ile akromion arasında ölçülen kol çevresinin %40’ı olmalıdır. Manşon balonu, kol çevresinin %80-%100’ünü dolanabilmelidir. Uygun manşon bulunamadığında, yüksek bir değer ölçmemek için küçük manşon değil, gerekenden daha büyük manşon kullanılması daha doğru olur.

Çocuğun ilk kez karşılaştığı bu ölçüm nedeniyle kan basıncı yüksek bulunabilir. Bazı ölçümlerde beyaz gömlek hipertansiyonu oranının %80’lere kadar çıkabileceği iddia edilmiştir. Hekimin, küçük hastasının kan basıncını ölçerken oyun oynuyormuş gibi davranması, bu oranı çok aşağılara çekebilir.

ÇOCUKLARDA VE YÜKSEK DEBİLİ DURUMLARDA KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir