EVDE KAN BASINCI TAKİBİ

EVDE KAN BASINCI TAKİBİ

Kategori:  HİPERTANSİYON TANISI

Hipertansiyon tanısı ve antihipertansif tedavi ile ilgili kararların, standard koşullar altında ölçülmüş doğru kan basıncı sonuçlarına göre verilmesi zorunludur. Buna karşılık, takipte hekimin taraf olması problem yaratabilmekte ve çeşitli hekimlerin ölçtüğü kan basınçları arasında önemli farklar bulunabilmektedir. Bu nedenle, evde kan basıncı ölçümü uluslararası kılavuzlar tarafından ofis kan basıncına güvenilir bir alternatif olarak tavsiye edilmektedir.

Evde kan basıncı ölçümü için profesyonel cihazlar uygun değildir. Cihazlar ve teknik karmaşıktır ve eğitilmiş kişilere ihtiyaç gösterir. Bu nedenle, evde otomatik cihazlar kullanılmalıdır. Bu cihazlarda stetoskop ihtiyacı yoktur ve manşonun içindeki bir osilometrik algılayıcı, Korotkoff seslerini algılayarak sistolik ve diyastolik kan basınçlarının otomatik olarak tespitinin yapılmasını sağlayarak, sonuçları ekran üzerinde belirtilmektedir.

Bu cihazların yaygın kullanılan üç tipi vardır. Bunlar, manşonu puarla şişirilen cihazlar, manşonu otomatik şişirip boşaltan (fuzzy logic) cihazlar ve bilekten ölçen cihazlardır. Bunlardan ilk ikisi uygun olmakla birlikte, bilekten ölçen cihazlar güvenilir değildir. Günlük pratikte ne kadar ölçüm yapılması gerektiği konusunda tam bir fikir birliği olmamakla birlikte, sabah ve akşam yapılacak iki ölçüm genelde yeterlidir.

Evdeki ölçümler, klinik ölçümlerinden daha düşük ve ambulatuvar kan basıncı ile saptanan ortalama gündüz kan basıncıyla benzerdir. Klinikte ölçülen kan basıncıyla evde ölçülen kan basıncı arasındaki fark, klinikteki kan basıncının düzeyi arttıkça açılır. Ancak, atrial fibrillasyon, özellikle elektronik (fuzzy logic) cihazlarla yapılan ölçümlerdeki en önemli hata kaynağı durumundadır.

Evde kan basıncını takibi, hastanın tedaviye uyumunu artırır ve bu durum, kan basıncı kontrolüne de yansır. Günlük pratikte ev ölçümleri beyaz gömlek hipertansiyonunun tespit ve takibinde ve genellikle kötü kompliansın neden olduğu refrakter hipertansiyonda son derece kullanışlıdır. Ayrıca, bu yöntem kognitif fonksiyon bozukluğu olmadığı takdirde yaşlılarda da gençlerdeki kadar güvenilirdir. Sınırda veya hafif hipertansiyonlu gebelerle sıkı kan basıncı kontrolüne ihtiyaç duyan diyabetlilerde de bu yöntemin kullanımı büyük yarar sağlar.

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir