HİPERTANSİYONUN DÜNYADAKİ VE ÜLKEMİZDEKI SIKLIĞI

HİPERTANSİYONUN DÜNYADAKİ VE ÜLKEMİZDEKI SIKLIĞI

Kategori:  HİPERTANSİYON TANISI

2005 yılında yapılan çalışmalara göre, dünyada erişkinlerin ~ %26.4’ünde hipertansiyon vardır (erkeklerin %26.6’sında, kadınların %26.1’inde). Hipertansiyonun farkında olan kişilerin oranı, tüm hipertansiyonlular içinde %46’dır ve bunların da sadece %54’ü tedavi görmektedir. 

Dünyada total hipertansif sayısı (erişkinlerde) ~972 milyondur. Bu sayının ~333 milyonu gelişmiş ülkelerde, ~639 milyonu gelişmekte olan ülkelerdedir. 2025 yılında, dünyadaki erişkin hipertansif sayısı ~1. 56 milyar kişi olacaktır. Bu artış, özellikle gelişmekte olan ülkelerde beklenmektedir (%80 artış). Gelişmiş ülkelerdeki artış ise ~%24 olarak tahmin edilmektedir. 2025 yılında hipertansif kadınlarda, daha uzun yaşadıkları için %13 artış ve erkeklerde %9 artış olacaktır.

Hipertansiyon ülkemizde de önemli bir sağlık sorunudur. Türkiye Hipertansiyon Prevalans Çalışmasına göre 18 yaş üstündeki erişkinlerde hipertansiyon prevalansı %31.8’dir (erkeklerde %27.5, kadınlarda %36.1). Yani, yaklaşık her 3 kişiden birinde hipertansiyon vardır. Farkındalık oranı ortalama %40.7 olup, erkeklerde %28, kadınlarda ise %48‘dir. Bütün hastaların %31’i anti hipertansif ilaç kullanmaktadır ve yine kadınlarda ilaç kullanımı erkeklere göre daha fazladır. (%37 vs %21). Kontrol altındaki hipertansiyon oranı, bütün hipertansifler için %8, antihipertansif ilaç alanlar için %20’dir.

Hipertansiyon sıklığının yaşla birlikte arttığı, bilinen bir gerçektir. 55 yaşına kadar hipertansiyonu olmayan kişilerin sonraki 30 yıl içinde hipertansiyonlu olma riski %90’dır. Aşağıdaki grafikte Birleşik Amerika’da 2003-2006 yılları arasında yaş gruplarına göre hipertansiyonluların sıklığı görülmektedir;

HİPERTANSİYONUN DÜNYADAKİ VE ÜLKEMİZDEKI SIKLIĞI

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir