SİSTOLİK VE DİYASTOLİK KAN BASINCININ TANIMI

SİSTOLİK VE DİYASTOLİK KAN BASINCININ TANIMI

Kategori:  HİPERTANSİYON TANISI

Her kalp vurusu sırasında, kan basıncı maksimum (sistolik) ve minimum (diyastolik) basınçlar arasında değişiklik gösterir. Maksimum (sistolik) basınç, sistol sırasında kalpten atılan kanın damar içindeki hacmi arttırması sonucunda ulaşılan basınçtır. Minimum (diyastolik) basınç ise, doku perfüzyonunu ayarlayan prekapiller arteriol direnci (periferik direnç) sonucu ortaya çıkan basınçtır. Sistolik kan basıncı ile diyastolik kan basıncı arasındaki farka “nabız basıncı” adı verilir.

Bir kalp siklusu sırasında kan basıncında görülen değişimlerin ortalaması da, “ortalama kan basıncı” olarak ifade edilir. Ortalama kan basıncı, ampirik olarak, nabız basıncının 1/3’ünün diyastolik kan basıncına eklenmesi ile bulunabilir. Kan basıncının bir kalp siklusu içindeki değişimleri aşağıdaki şekilde görülmektedir;

SİSTOLİK VE DİYASTOLİK KAN BASINCININ TANIMI

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir