HİPERTANSİF ENSEFALOPATİ

HİPERTANSİF ENSEFALOPATİ

Kategori:  HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Serebral perfüzyon basıncı (SPB)=Ortalama KB-intraserebral basınçdır. Serebral kan akımının otoregülasyonu için SPB’nin alt ve üst sınırları 50-150 mmHg dir. SPB’nin üst sınırı 150 mmHg’nın üzerine çıktığında otoregülasyon bozulur, aniden serebral arterlerde vazodilatasyon ve perivasküler ödem gelişir. Sonuçta, klinik olarak hipertansif ensefalopati oluşur. Burada KB’nin yükselmesinden daha önemli olan, KB’nin hızlı yükselmesidir. Genç normotansif hastalarda da ani KB yüksekliği hipertansif ensefalopati yapabilir. Semptomlar 48-72 saat içinde gelişebilir. İlk semptom, genellikle yaygın ve şiddetli baş ağrısıdır. Bulantı, kusma, görme bozukluğu, konfüzyon, somnolans, stupor, konvülziyon ve koma görülebilir. Geçici fokal nörolojik defisit saptanabilir. Göz dibinde papil ödemi görülebilir. Hasta yoğun bakıma alınmalıdır.

• İlk 30-60 dk. içinde ortalama KB (OKB=2 DKB+1SKB/3) %20-25 düşürülmelidir. 12 – 24 saat içinde normal KB değerlerine ulaşılmalıdır.

• Prognoz, tedavinin erken başlamasına bağlıdır. Erken tedavi ile hasta hızla normale döner.

• IV olarak nitroprussit, fenoldopam, nikardipin veya labetalol kullanılır.

Şekil: Hipertansif ensefalopatide otoregulasyon bozukluğunun gelişmesi

HİPERTANSİF ENSEFALOPATİ

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir