HİPERTANSİYONDA ACİL DURUMLAR

HİPERTANSİYONDA ACİL DURUMLAR

Kategori:  HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Başlangıçta normal veya yüksek olan sistolik ve/veya diyastolik kan basıncının şiddetli ve ani yükselmesi ile oluşan ve kan basıncının süratle düşürülmesi gereken klinik tablo “Hipertansif Kriz” olarak değerlendirilir. Diyastolik kan basıncının devamlı 130 mmHg’nın üzerinde olması sıklıkla vasküler hasara neden olabilir. Fakat bazı hastalarda bu değerin altında da damar hasarları oluşabilir. Bu nedenle kan basıncının mutlak değerlerinden çok, kan basıncının yükselme hızı ile eşlik eden klinik tablo hipertansif krizin temel belirleyicisidir. Hipertansif krizler, genel olarak hipertansif popülasyonun %1-2’sinde, 70 yaşın üstünde ve siyah ırkta daha sık olarak görülür. Genetik özellik gösterilmiştir.

Hipertansif krizler iki grupta toplanabilir;

a- Hipertansif aciller (emergency): Bu olgularda hedef organ hasarını önlemek veya ilerlemesine mani olmak amacı ile kan basıncı acilen ve parenteral tedavi ile düşürülür.

1) Hipertansif ensefalopati
2) Hipertansiyonla seyreden intrakraniyel veya subaraknoid kanama
3) Bazı beyin enfeksiyonları
4) Hipertansif sol kalp yetersizliği
5) Hipertansiyonla seyreden koroner olay
6) Aort disseksiyonu
7) Eklampsi, ciddi pre-eklampsi
8) Feokromositoma krizleri
9) Postoperatif ciddi hipertansiyonlar
10) Renal transplantasyon sonu ciddi hipertansiyonlar
11) Ciddi yanıklar

Hipertansif aciller muhakkak hastaneye yatırılarak tedavi edilmelidir. Hemen damar yolu açılır, kan basıncı moniterize edilir ve IV ilaç tedavisine geçilir.

b- Hipertansif ivedi durumlar: Tedavisi geciktirilmemesi gereken hipertansif durumlar (urgency): Organ hasarının olmadığı, fakat kan basıncının birkaç saat veya gün içinde oral antihipertansiflerle düşürülmesinin gerektiği durumlardır.

1) Komplike olmayan malign hipertansiyon
2) Perioperatif hipertansiyon
3) Katekolamin fazlalığı ile beraber olan durumlar
a) Klonidin kesilme sendromu
b) Hafif feokromositoma olguları
c) Monoaminooksidaz alanların tiaminli gıda alımı (Çikolata, alkol, peynir, havyar, tavuk ciğeri)
4) İskemik kalp hastalığı olanlar
5) Kalp transplantasyonundan sonra görülen hipertansiyonlar
6) By-pass operasyonu sonrası görülen ciddi hipertansiyonlar
7) Renal transplantasyon yapılacak olgulardaki ciddi hipertansiyonlar

Hipertansif ivedi durumların tedavisinde hastaneye yatırılma şartı yoktur. Hastaya oral tedavi uygulanır ve eğer kan basıncı yeterince düşürülmüşse, hasta evine gönderilebilir. Tedavide başarılı olunmamışsa, hastaneye yatırılan hastada oral tedaviye devam edilir.

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir