GEBELİK VE HİPERTANSİYON

GEBELİK VE HİPERTANSİYON

Kategori:  HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Gebeliğin seyrinde %6-12 oranında hipertansiyona rastlanır. Bu duruma, ilk doğumda %14-20 oranında rastlanırken, multiparlarda %5-%8 oranında görülür. Gebelik hipertansiyonlarının %25’i kronik esansiyel hipertansiyondur ve gebelik sırasında hipertansiyon anne ve çocuk ölimlerinin %15’inin nedenidir. Hangi nedene bağlı olursa olsun, hipertansiyon annede “ablatio placenta”, dissemine intravasküler koagülasyon (DIC), serebral kanama, karaciğer ve böbrek yetersizliği ve karaciğer hematomuna yol açabilirken, fetusta da intrauterin gelişme geriliği, intrauterin fetus ölümü, prematürite ve yenidoğanda morbidite ve mortalitenin artışına neden olabilmektedir.

GEBELİK VE HİPERTANSİYON


Gebelik seyrinde hipertansiyon aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

• Kronik Hipertansiyon: Gebelik öncesi mevcut olan ve üzerine gebeliğin eklendiği hipertansiyonlu kadınlar.
• Gebelik Hipertansiyonu: Proteinürisiz pre-eklampsi, DKB • Hafif Pre-eklampsi: Gebelik hipertansiyonu+ proteinüri< 5 gr/dl.
• Orta Pre-eklampsi: Hafif preeklampsi+ DKB> 110 mmHg.
• Ağır Pre-eklampsi: sistolik >160 mmHg /diyastolik >110 mmHg ; proteinüri >2 gr/gün, oligüri, kreatinin >1.2 mg/dl, trombosit • Gebeliğin Ağırlaştırdığı Kronik Hipertansiyon: Kronik hipertansiyon+ pre- eklampsi.
• Eklampsi: Pre-eklampsi+ tonik-klonik konvülsiyon.

Tedavi:

Yatak istirahati, diyet önerileri (tüm hastalarda tuz kısıtlaması, yüksek riskli hastalarda kalsiyum karbonat 1,5-2 gram/gün, C vitamini 1000 mg/gün, E vitamini 400 IU ), pre-eklampside nifedipin, alfa metil dopa, labetolol, Na-nitroprussid, hidralazin, eklampside Mg Sülfat, diazepam, fenitoin önerilmektedir. Gebelikteki kronik hipertansiyonda ise metildopa, hidralazin, beta blokerler, dihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokerleri, sodyum nitroprussid ve nitratlar kullanılabilir.

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir