ENDOKRİN HİPERTANSİYONLAR

ENDOKRİN HİPERTANSİYONLAR

Kategori:  HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Pek çok endokrin hastalıkta hipertansiyon görülür. Fakat sekonder hipertansiyonların tüm hipertansiyonlular arasında %5-10 oranında olmasına karşın ve endokrin nedenlerin bu grupta nadir olmasına karşın, etiyolojiye dönük yapılacak tedavilerle hipertansiyonlarının antihipertansiflere gereksinim görmeden büyük ölçüde düzeltilebilmesi hekimin başarısı yönünden önem taşır.

Hipertansiyonla seyredebilen endokrin orijinli hastalıkların başlıcaları:

1) Akromegali
2) Hipotiroidi
3) Hipertiroidi
4) Hiperparatirodi
5) Adrenal orijinliler
     a) Kortikal
          i) Cushing
          ii) Primer aldosteronism
          iii) Kongenital adrenal hiperplazi
          iv) Mineralokortikoid fazlalık (meyankökü alınması)
     b) Medullar: Feokromastoma
6) Ekstra adrenal kromaffin tümörleri
7) Karsinoid sendrom
8) Eksojen hormonlar
     a) Östrogen (oral kontraseptifler)
     b) Glukokortikoidler
     c) Mineralokortikoidler
     d) Sempatomimetikler
     e) Tiramin içeren gıdalar ile beraber alınan monoaminooksidaz inhibitörleri (MAO-İ)

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir