SEKONDER HİPERTANSİYON

SEKONDER HİPERTANSİYON

Kategori:  HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Sekonder hipertansiyonlar, tüm hipertansiyonlar arasında %10’dan az yer tutmakla birlikte ihmal edilmemesi gereken bir grubu oluşturur. Sekonder hipertansiyon normotansif bir hastada yeni ortaya çıkmış olabilir (örn. primer hiperaldosteronizm, feokromasitoma), baştan itibaren tanınmamış olabilir (örn. aort koarktasyonu) veya zaten hipertansiyonu bulunan bir hastada daha sonra da ortaya çıkabilir (örn. aterosklerotik renal arter darlığı veya hipertansif nefropati).

Aşağıda, sekonder hipertansiyon olasılığının düşünülmesi gereken hastaların özellikleri görülmektedir;

• Yaş, anamnez, fizik muayene, hipertansiyonun şiddeti veya laboratuvar bulgularının bu ihtimali akla getirdiği hastalar
• İlaç tedavisine kan basıncı cevabının zayıf olduğu hastalar
• Hipertansiyonu kontrol altında iken kan basıncı yükselmeye başlayan hastalar
• Evre 3 hipertansiyonu olan hastalar
• Ani başlayan hipertansiyonu olan hastalar

Anamnezde de sekonder hipertansiyon bulguları açısından aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

• Ailede böbrek hastalığı öyküsü (ör: polikistik böbrek hastalığı)
• Böbrek hastalığı, üriner sistem infeksiyonu, hematüri, analjezik kullanımı
• İlaç/madde alımı: Oral kontraseptifler, meyan kökü, burun damlaları, karbenoksolon, kokain, amfetamin, steroidler, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, eritropoietin, siklosporin
• Terleme, baş ağrısı, anksiyete, çarpıntı nöbetleri (feokromositoma)
• Kas güçsüzlüğü ve tetani nöbetleri (aldosteronizm)

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir