POLİFARMASİ VE HİPERTANSİYON

POLİFARMASİ VE HİPERTANSİYON

Kategori:  HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Polifarmasi için genellikle kabul edilen tanım, bir hastanın 6 veya daha fazla ilaç alması ya da potansiyel olarak uygun olmayan/ zarar verebilecek ilaçları kullanmasıdır. Bir başka tanısı ise, hastalık ile uyumlu olmayan gereksiz ilaçların kullanılmasıdır.

Hipertansif hastalar etkin bir kan basıncı regülasyonu için, çoğunlukla birden çok antihipertansif kullanır. Hipertansiyon ile birlikte diabetes mellitus, aterosklerotik kalp hastalığı ve obezite, yaşlı hastalardaysa romatizmal sorunlara bağlı çoklu ilaç kullanımı sıklıkla olabilmektedir. Bu hastalarda ilaçların biribirleriyle olan etkileşimleri olabildiği gibi, hastanın klinik durumuna göre metabolizma düzeyinde de etkileşimler olabilmektedir. Normal bir insanda in vitro düzeyde herhangi bir etkileşim olmayan çoklu ilaç kullanımında, ciddi renal, hematolojik, metabolik veya karaciğer hastalığı olan hipertansiflerde önemli etkileşimler görülebilmektedir. Bu nedenle, çoklu ilaç kullanan hastalarda ilaçların birbirleriyle ve metabolik düzeydeki etkileşimleri dikkatle değerlendirilmeli, gerekirse farklı metabolizasyon yolaklarına sahip ilaç grupları başlanmalıdır.

Bir başka ciddi sorun ise bitkisel ilaçlardır. Bu tip ürünler QT’yi uzatıp ciddi aritmilere, kan şekeri regülasyonunun bozulmasına, kan basıncı kontrolünün kaybına neden olabilir. Bu nedenle, özellikle pro-aritmik potansiyel taşıyan bazı preparatların özenle seçimi, birlikte kullanılacaksa da hastaların daha yakından takip edilmesi gerekebilmektedir. Pro-aritmik potansiyele sahip bazı antihistaminiklerin, bazı beta blokerlerin ve MSS üzerine etkili bazı ilaçların, özellikle bitkisel bazlı ürünlerle kullanılmasında azami dikkat gerekmektedir.

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir