DEMANS VE HİPERTANSİYON

DEMANS VE HİPERTANSİYON

Kategori:  HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Toplumun yaşam süresinin artması ile birlikte, demans giderek büyüyen ve tutulan kişileri veya yakın çevresini ciddi ölçüde etkileyen bir sosyal ve ekonomik sorun durumuna gelmektedir. Demansın pek çok tipi bulunmakla birlikte, en sık rastlananlar vasküler demans ve Alzheimer hastalığıdır. Vasküler demans patogenezi ile hipertansiyon arasındaki ilişkinin, ortaya çıkan derin beyaz cevher (korteks) lezyonlarının kortikal atrofiye de neden olması olduğu düşünülmektedir. Alzheimer hastalığındaki ilişki ise daha muğlaktır.

Antihipertansif tedavi ile demansın önlenebildiği ise gösterilememiştir. Yapılan çalışmaların sonuçları, tedavinin kognitif fonksiyonlar açısından anlamlı olmayan bir iyilik trendi sağladığı yönündedir. Ancak, epidemiyolojik çalışmaların 15- 20 yıl önceki kan basınçlarının kognitif fonksiyonu etkilediği yönünde olduğu hatırlanırsa, 3- 5 yıllık izleme süresine sahip prospektif çalışmaların yetersiz kalması normaldir. Demansın önlenmesi açısından, hipertansiyon tedavisinin olabildiğince erken başlanması bu açıdan çok önemlidir. Toplumdaki yaşlı insanların sayısının giderek arttığı düşünülecek olursa, bu kişilerin vücut ve akıl sağlıklarının korunması, bu kişileri, kendilerini sevenler ve toplum için yük olmaktan çıkartarak çevrelerine katkıda bulunur şekilde yaşamalarını sağlayacaktır.

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir