PERİFERİK ARTER HASTALIĞI VE HİPERTANSİYON

PERİFERİK ARTER HASTALIĞI VE HİPERTANSİYON

Kategori:  HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Hipertansif hastalarda periferik arter hastalığı çoğunlukla subklinik düzeyde olduğundan, periferik arterlerin muayenesi genellikle yapılmamaktadır. Böbrek yetersizliğinde periferik arter hastalığı sık görülür. Periferik arter hastalığı da renal diskfonksiyon için önemli bir göstergedir. Periferik arter hastalığı tanısında kesikli topallama (intermitan klodikasyon) ve periferik nabızların zayıf olması veya alınamaması önemli göstergelerdir.

Diğer yandan, koldan ölçülen kan basıncının bacak kan basıncından yüksek olması da, özellikle klinik olarak belirgin olmayan periferik arter hastalığının tanısı için çok önemlidir. Özellikle diyabetlilerde ve sigara içenlerde periferik arter hastalığı çok daha dikkatle aranmalıdır.

Periferik arter hastalığı olması (asemptomatik bile olsa) koroner arter hastalığı, serebrovasküler olay ve abdominal aorta anevrizması riskini belirgin artırmaktadır. Bu hastalarda, antihipertansif tedavi olarak kalsiyum kanal blokerlerini önermektedir.

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir