KALP YETERSİZLİĞİ VE HİPERTANSİYON

KALP YETERSİZLİĞİ VE HİPERTANSİYON

Kategori:  HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Sistolik işlev bozukluğu olan (Ejeksiyon Fraksiyonu <%40) kalp yetersizliği olan hastalarda nadiren hipertansiyon olabilir. Bu durum, tabloyu daha da ağırlaştırır. Yüksek kan basıncının azaltılmasında ACE inhibitörleri, eğer bunların kullanılmalarında bir sakınca varsa ARB’ler denenebilir. Beta reseptör blokörleri ve diğer vazodilatörler de verilebilir.

Sıvı retansiyonu kanıtları varsa diüretik, üçüncü veya dördüncü evrede anti- aldesteron ilaçlar verilebilir. Bu hastalarda antihipertansif tedavinin etkisi (sağ kalımda düzelme, hastane yatışlarında azalma) saptanmıştır.

Yukarıda bahsedilen tedaviler yetersiz kalır ve kan basıncı hala yüksek bulunursa, tedaviye dihidropiridin grubu ilaçlar eklenebilir. Dihidropiridinler, hastada ilave olarak koroner yetersizliği varsa ayrıca faydalı olur.

Diyastolik işlev bozukluğu olan (korunmuş sistolik fonksiyonlu, EF > %40) kalp yetersizliği genellikle hipertansiyonlu hastalarda görülür. Tedavi sistolik kalp yetersizliğinde olduğu gibidir, fakat diüretikleri kullanmada dikkatli olmalıdır.

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir