KORONER KALP HASTALIĞI VE HİPERTANSİYON

KORONER KALP HASTALIĞI VE HİPERTANSİYON

Kategori:  HİPERTANSİYON VE KOMORBİDİTELER

Hipertansiyon bütün ateroklerotik kardiyovasküler olayların ~%35-40’ından sorumludur. Hipertansiyondan özetle şu mekanizmalar ateroskleroza yol açar;

• Angiotensin II, LDL oksidasyonunu artırır ve makrofajlarda Okside LDL birikir.
• Endotelden Nitrik oksit (NO) sentezini azaltır, Plazminojen Aktivatör İnhibitörü 1 (PAI-1) sentezini artırır ve enflamasyonu sitümüle eder.
• Kan basıncının kendisi oksidatif stresi artırarak, endotel hasarı, NO azalması ve enflamasyon artışı yapar. SKB/DKB’nın her 20/10 mmHg yükselmesinde kardiyovasküler mortalite riski belirgin artmaktadır.

Hipertansif stabil koroner arter hastalığı olanlardaki tedavi önerileri şu şekildedir;

1. AHA/ASC 2007

• Amerikan Kalp Birliği (AHA) 2007 Tedavi Kılavuzu’na göre hipertansif koroner kalp hastalarında ve eşdeğeri klinik durumlarda (Kronik Renal Yetmezlik, Diabetes Mellitus, Periferik Arter Hastalığı, yüksek kardiyovasküler risk) tedavi hedefi 130/80 mmHg altında olmalıdır. (IIa,b)
• 60 yaşın üstündeki hastalarda nabız basıncının (PP) 60 mmHg üzerinde olmamasına dikkat edilmelidir. 80 yaş üstündeki hastalarda antihipertansif tedavinin en önemli amacı inmenin önlenmesine yönelik olmalıdır (IIa, c).
• Hipertansif tedavide ACE inhibitörleri, ARB, kalsiyum kanal blokerleri ve Hidroklorotiyazid, ilk seçilecek ilaç grubu olamlıdır (1A)
• Asemptomatik Aterosklerozu olan hastalarda ACE inhibitörleri ve kalsiyum kanal blokerleri ilk seçilecek ilaç grubu olmalıdır.
• Kronik Stabil Angina olan hipertansif hastalarda,
    i) MI ve ölüm riskini azaltmak için Beta Bloker ve ASA tercih edilmelidir (1A). Beta bloker kontrendike ise, uzun etkili KKB’leri veya nitratlar kullanılmalıdır (1B)
    ii) Beta blokerlerle başlangıç tedavisi yetersiz ise, uzun etkili KKB’lerle kombinasyon veya uzun etkili Nitrat kombinasyonu kullanılmalıdır (1B)
    iii) Tedavi, kabul edilemez yan etkilere yol açıyorsa, tek başına uzun etkili KKB veya nitrat kullanılmalıdır (1C)
    iv) Beta bloker yerine, uzun etkili dihidropiridinler kullanılabilir (2A, B)

2. CHEP 2010:

• 2010 yılında Kanada Hipertansiyon Eğitim Programı’nın (CHEP) yayınladığı kılavuz çerçevesinde, hipertansiyona ek olarak koroner kalp hastalığı olanlarda beta blokerler ve uzun etkili kalsiyum kanal blokerleri birinci seçenek ilaç grubu olarak önerilmektedir.
• Kalp yetersizliği yok ise, ACE inhibitörleri ve ARB’ler önerilmektedir.
• Aynı kılavuza göre, düşük kardiyovasküler riske sahip olan hipertansif koroner kalp hastalarında ACE inhibitörleri yararlı olmayabilir.
• Yine aynı kılavuza göre, kısa etkili nifedipin yararlı değildir.

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir