ALKOL VE SİGARA

ALKOL VE SİGARA

Kategori:  HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

Sigara, kan basıncında ve kalp hızında 15 dakikadan daha uzun süren akut artışlara neden olur. Bu mekanizma, merkezi sinir sisteminde ve sinir uçlarında sempatik sinir sisteminin uyarılması ve artan katekolaminlerin kan basıncını yükseltmesi şeklinde işler. Sigara içenler, hipertansiyonlu olsalar da olmasalar da sigara içmeyenlere oranla daha yüksek kan basınçlarına sahiptir.

Her ne kadar sigarayı bırakmanın kan basıcını düşürücü bir etkisi yoksa da, sigara güçlü bir bağımsız kardiyovasküler risk faktörüdür ve sigarayı bırakmak, inme ve miyokard enfarktüsü gibi kardiyovasküler olayları engellemek açısından en etkili yaşam tarzı değişikliğidir. Bu nedenle hipertansiyonluların sigarayı bırakması önerilmelidir. Bu konuda, nikotin replasmanı, bupropion ve vareniklin gibi ilaçlar da yardımcı olabilir. Pasif sigara içiminin engellenmesi ve bu konudaki yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi de riski azaltıcı bir başka etmendir.

Alkol tüketimi ile mortalite arasında U veya J şeklinde bir ilişki vardır. Ilımlı alkol tüketimi mortaliteyi azaltırken, fazla alkol tüketimi mortaliteyi artırır. Buna karşılık alkol tüketimi, kan basıncı ve hipertansiyon arasında lineer bir ilişki gösterilmiştir. Ayrıca, yüksek doz alkol tüketimi ile inme arasında da lineer bir ilişki mevcuttur. Alkol, antihipertansif tedavinin etkilerini azaltır, ancak bu etki alkolün azaltılmasıyla 1-2 haftada %80 oranında düzelir. Fazla alkol alanlarda alkolün ani kesilmesiyle kan basıncında yükselmeler gözlenebilir. Bu durum, özellikle fazla alkol alınan hafta sonlarından sonraki ilk iş günlerinde kendisini gösterir. Alkolün bırakılmasıyla kan basınçları düşme eğilimine girer. Alkol alan hipertansiyonlularda tüketimin bir günde erkeklerde 20-30 gr, kadınlarda 10-20 gr etanol düzeyi ile sınırlandırılması ve kişilerin inme riski konusunda uyarılması önerilmelidir.

0
Yorum
Yorum Ekleyebilmek için Üye Girişi yapmanız veya Üye Olmanız Gerekmektedir